Na posudku od lékaře si ohlídejte, aby byl správný a úplný.


  • V kolonce "Identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb" musí lékař tyto údaje vyplnit nebo otisknout razítko poskytovatele.

  • V kolonce "Posuzovaná osoba" musí lékař vyznačit skupinu řidičského oprávnění, pro kterou posudek vydává (pro Vás skupina "B").

  • Pokud máte omezení v podobě brýlí nebo kontaktních čoček, popř. jiné omezení, bude skupina "B" a omezení vypsáno v písmeni c), "zdarvotně způsobilá s podmínkou..."

  • Z otisku razítka musí být zřejmé, že se jedná o praktického lékaře. Všechna razítka musí být čitelná.

  • V "Poučení" si ohlídejte, aby byla vyznačena lhůta 10 pracovních dnů pro přezkum. Stará, již nepoužívaná úprava poskytovala lhůtu 15 dnů a někteří lékaři to neřeší.


  • TISKOPIS LÉKAŘSKÉHO POSUDKU K TISKU